Hurtig Feilsøking

Montering av bytte-turbo levert av Turbo-Service

Alle turboer fra Turbo-Service AS er overhalt på vårt moderne turbo-verksted, utført under nøye kontroll av våre spesialutdannede turboteknikere og med anvendelse av det mest avanserte innen spesialmaskiner og verktøy. Dette kvalitetsarbeid krever at turboladeren behandles og monteres korrekt når den skal tas i bruk.

Forholdsregler ved utskifting av turboladere:

1, Etterse luftinnsugsslangen

2. Se etter om det er fremmedelementer av noen art i luftinntaket.

3. Etterse og rens motorens luftfilter. Er luftfilter-elementet kjørt mer enn 10 000 km anbefales det å skifte dette.

4. Se etter om det er fremmedelementer i utblåsningsmanifolden.

5. Bruk ny pakning mellom turbolader og manifold. Kontroller at den gamle pakningen er fjernet fullstendig.

6. Smør Rocol-Moly, A.S.P eller tilsvarende smøremiddel på boltenes gjenger.

7. Monter luftinnsugsslangen og kontroller at slangen ikke gir noen mekanisk påvirkning på kompressordekslet. Kontrollér at veivhus-ventilasjonsslangen ikke er tett (gjelder spesielt Volvo 240 og 740).

8. Hvis det er nødvendig å løsne fastspenningsringen eller låseklemmer, av hensyn til vinkelstilling av deksel eller turbinhus skal man påse at korresponderende dreide flater er riktig på plass og at spennringens og låseklemmenes bolter spennes og låses.

9. Fyll turboladerens leiehus med ren smøreolje. Skift motorolje og oljefilter, bruk alltid riktig olje.

10. Monter oljetilgangsledningen (kontrolleres nøye på følgende modeller. Nissan 200SX, Saab 9000, Lancia Thema og Fiat Croma), men ikke oljereturledningen.

11. Tøm motoren uten tenning ved hjelp av startmotoren helt til oljetrykkslampen slukker. Det vil da komme en konstant oljestrøm fra oljereturstussen. Se etter at oljereturrøret ikke er kokset igjen. Montér deretter oljereturledningen.

12. Start motoren og la den gå med tomgangshastighet mens oljetilgangsledningen undersøkes for utettheter under trykk (min. 3minutter).

Hvordan vet jeg om jeg trenger ny turbo?

Her er eksempler på ting som kan indikere at turboen din trenger hjelp! Kanskje trenger du en ny turbo eller reparasjon & overhaling av den gamle.

 • Motoren mangler krefter
 • Svart eksosrøyk
 • Høyt oljeforbruk
 • Blå eksosrøyk
 • Støy fra turbolader
 • Høyfrekvent lyd fra turboen
 • Oljelekkasje fra kompressorpakning
 • Oljelekkasje fra turbinpakning

Det vanligste tegn på at turboen er ødelagt er når den spruter olje. Men selv en god turbo kan sprute olje ved noen anledninger:

 • Når luftinntaket blir blokkert
 • Når eksosen blir sperret
 • En fysisk sperre i turboens oljedreneringskanal/ oljereturslange
 • For høyt oljenivå i motorens bunnpanne

Vanlige årsaker til turbofeil:

 • Varm stopp, dvs. stoppe motoren før turboen har fått tid til å kjølne ned.
 • Ujevn skifting av olje, oljefilter og luftfilter.
 • Fremmedlegemer eller hindringer i turboens luft- eller oljesystem.
 • Dårlig motor-vedlikehold.
 • For høyt turboladetrykk.
 • Utette slanger eller tilkoblinger.
 • Bruk av motoren når det er behov for justering eller reparasjoner.
 • Feil i motordeler eller funksjoner som påvirker turboen.
 • For eksempel ødelagt eller slitt stempelring, ødelagt topp-pakning, tett radiator og skader etter kollisjoner.

Feilsøking ved observerte skader

 1. Misfarget aksel
 2. Slitt “thrust collar”
 3. Slitt kompresjonsbakplate
 4. Slitt lager
 5. Slitte kompressorblader
 6. Slitt kompresjonsbakplate/stempelringspor
 7. Skade på kompressorhjul forårsaket av støv som har trengt seg gjennom kompressoren
 8. Ødelagt lager
 9. Slitt aksiallager
 10. Slitte kompressorblader
 11. Slitte turbinblader
 12. Ødelagt indre aksiallager
 13. Metallavleiring fra lager på aksel
 14. Slitasje i forsegling
 15. Sterkt overopphetet lager
 16. Slitt kompresjonsringholder
 17. Klassisk eksempel på skadet kompressorhjul grunnet et hardt fremmedobjekt
 18. Skade på kompressorhjul forårsaket av mykt fremmedobjekt
 19. Brent oljeavleiring på turbinhjul og slitt lagerbane
 20. Typisk skade på turbinhus grunnet høy temperatur
 21. Typisk eksempel på eksplodert kompressorvifte
 22. Senterhus er kokset av brent olje
 23. Slitt lager sammenlignet med et bra lager