Turbo grunnleggende

Turboen er i sin enkelhet en eksosdrevet kompressor, men allikevel en komplisert og smart innretning. Virkemåten er som følger:

Turboen er i sin enkelhet en eksosdrevet kompressor, men allikevel en komplisert og smart innretning. Virkemåten er som følger: Eksosen fra motoren blir presset inn i et eksoshus som da leder eksosen til et turbinhjul. turbinhjulet går rundt og i den andre enden av akslingen som er opplagret på midten er det festet en kompresjonsvifte. Den vil da rotere med samme hastighet som turbinhjulet. På kompresjons siden trekkes da luften inn og komprimeres for så å ledes inn i motoren , som da får et større innhold av oksygen i antenningen og drivstoffet forbrennes med høyere temperatur, bedre og mye renere. Den termiske effekten fra en forbrenning driver turbinhjulet enda fortere som igjen øker kompresjonsviftens hastighet og leverer mere luft til motoren. Energien i eksosen er «gratis» da den vanligvis bare ville gått rett ut i eksosanlegget eller som varme. Den store forskjellen mellom en kompressor og en turbo er at en kompressor er rem- eller tannhjuldrevet og vil da bruke noe av motorens effekt og drivstoff for å aktiveres, mens en turbo bruker kun eksosen.  For at en turbo skal produsere det riktige trykket på det ønskede turtallet eller belastning må man ha riktig størrelser på både eksoshus, kompresjonshus, turbinhjul og kompresjonsvifte. Når man oppgir størrelsen på eksoshusene, bruker man verdisettingen A/R, (Area/radius). Dette er viktig slik at turboen starter å overlade når man ønsker det. En turbo vil kompansere for forskjellige luftforhold og oksygen tetthet, slik at effekten på en motor er det samme ved 1 meter over havet som ved 5000 meter over havet. Det samme gjelder ved kald fuktig luft eller varm tørr luft.

Tittel

Last ned