Turbo grunnleggende

Turboen er i sin enkelhet en eksosdrevet kompressor, men er også på samme tid en komplisert og smart innretning. En turbo fungerer slik:

Eksosen fra motoren blir presset inn i et eksoshus som leder eksosen til et turbinhjul. Turbinhjulet begynner dermed å gå rundt. I den andre enden av akslingen, som er opplagret på midten, er det festet en kompresjonsvifte. Den vil da rotere med samme hastighet som turbinhjulet. På kompresjonssiden trekkes luften inn og komprimeres, for så å ledes inn i motoren. Motoren får dermed et større innhold av oksygen i antenningen og drivstoffet forbrennes med høyere temperatur, som er bedre og mye renere. Den termiske effekten fra en forbrenning driver turbinhjulet enda fortere. Dette gjør at kompresjonsviftens hastighet øker og leverer mer luft til motoren. Energien i eksosen er «gratis» da den vanligvis bare ville gått rett ut i eksosanlegget eller som varme.

Den store forskjellen mellom en kompressor og en turbo, er at en kompressor er rem- eller tannhjuldrevet og vil bruke noe av motorens effekt og drivstoff for å aktiveres, mens en turbo kun bruker eksosen. For at en turbo skal produsere det riktige trykket på det ønskede turtallet, må man ha riktig størrelse på både eksoshus, kompresjonshus, turbinhjul og kompresjonsvifte. Når man oppgir størrelsen på eksoshusene, bruker man verdisettingen A/R, (area/radius). Dette er viktig slik at turboen starter å overlade når man ønsker det. En turbo vil kompensere for forskjellige luftforhold og oksygentetthet, slik at effekten på en motor er det samme ved 1 meter som ved 5000 meter over havet. Det samme gjelder ved kald, fuktig luft eller varm, tørr luft.

Her kan du lese mer om hvordan en turbo fungerer.

Last ned