Garanti vilkår

Garanti vilkår.

 1. Fabrikks-ny og overhalt turbo leveres med en reparasjons garanti på 24 måneder, 3000 timer eller 100.000km, det som nåes først.
 2. Garantien dekker fabrikasjonsfeil og/eller mangler på turboen.
 3. Garantien er kun gyldig hvis fakturaen er betalt innen tidsfristen.
 4. Vi forbeholder oss retten til å få turboen inn til oss før ny sendes ut på
  evnt garanti.
 5. Vår garanti dekker i intet tilfelle driftstap, direkte/inndirekte skade av
  personer og annet, leiebil, tapt arbeidsfortjeneste og ved arbeid ut/inn på motor, (som ikke er utført på vårt verksted).
 6. Feilsøking hos tredjepart dekkes ikke, med mindre dette er avtalt på forhånd.
 7. Turboer brukt i racing, banekjøring og motorsport er ikke dekket av punkt 1.
 8. Hvis bilens elektroniske styrenheter er forandret , være seg effektøkning, fjerning av DP-filter og fjerning av EGR-ventil gies det ikke garanti på turboen.(Gjelder både elektronisk og mekanisk fjerning av disse.)
 9. Feil forårsaket av fremmedlegmer i olje,( metallspon, sot, avleiringer, høyt innhold av drivstoff i oljen), eller luftveier, motorfeil eller monteringsfeil dekkes ikke.