Turbo tilbehør og utstyr

Når luft komprimeres så får man en fortetting av oksygenatomer, dette gjør at den komprimerte luften blir varm. Varm luft har raskere bevegelser av oksygen atomer og da blir oksygen tettheten mindre, derfor bruker man en ladeluftkjøler… Les mer

Intercooler, (Ladeluftskjøler)

Når luft komprimeres så får man en fortetting av oksygenatomer, dette gjør at den komprimerte luften blir varm. Varm luft har raskere bevegelser av oksygen atomer og da blir oksygen tettheten mindre, derfor bruker man en ladeluftkjøler. Det er to vanlige og en uvanlig måte å kjøle ned luften på, den vanligste på  motorer er luft til luft kjøling. Det vil si at man lar den komprimerte luften gå gjennom en «radiator» som bruker utvendig luftgjennomstrømning til å kjøle ned den komprimerte. Den andre metoden er luft til vann, som er veldig ofte brukt på marine motorer. Da lar man den komprimerte luften også gå igjennom  en «radiator», men denne «radiatoren» er innkapslet slik at man bruker vann til utvendig kjøling av den komprimerte luften som stømmer innvendig. Den siste metoden er stort sett bare brukt i ekstem racing, (og ikke mye brukt),ved lave hastigheter men med mye kraft. Det er å bruke enten flytende nitrogen eller tørris rundt en luft til luft ladeluftskjøler. (traktor pulling, dragrace)

Wastegate,(Overtrykks ventil)

Noen turboer er utstyrt med en overtrykksventil da turboen har høyere kapasitet enn det motoren vil klare uten at toppakning , stempler, topplokk og blokk går i stykker. En overtrykksventil er en ventil som regulerer eksostrykket, ved hjelp av et spjeld som åpner og lukker i inntaket til eksoshuset.  Nå motoren produserer den ønskede effekten, åpner en ventil og slipper overskytende eksostrykk forbi turbinhjulet som da vil holde ønsket turtall. Når det det er underskudd på luft til motoren vil da spjeldet lukke igjen og foreta den samme prosedyren til den max trykk er oppnådd. Overtykksventilen styres i mange tilfeller av enten innsugs manifold trykket eller av trykket i turboen. På nyere biler kan dette også bli styrt elektronisk. På endel wastegater er det montert en posisjons sensor som leser av hvor lang bevegelse staget har og/eller hvor staget befinner seg.

VNT (variabel nozzle turbine) ,(Variabel dyse geometri.)

VNT består av flere vinge-profil formede «blader» som leder eksosen med stor eller liten vinkel frem til turbinhjulet. Disse «bladene» er opplagret i en hylse  og reguleringen er felles på alle «bladene» samtidig. Denne enheten styres av enten trykk, vakum eller elektronisk.

Dumpvalve, (Avlastningsventil)

 

EGR Ventil (Eksos gass retur ventil)

EGR ventilen leder noe av eksosen tilbake til innsugsmanifolden for at  den skal bli forbrent igjen.  Dette gjøres på grunn av avgass og miljøkrav. Den virker bare ved tomgangskjøring og styres enten pneumatisk vakum eller elektronisk. En vanlig feil på disse er at de blir fulle av sot og avleiringer som gjør at de ikke fungerer tilfredstillende lenger. Hvis den fast i åpen posisjon mister man turbo ladetrykket.