Hvordan virker en turbo?

Hvordan virker en turbo?

Når det snakkes om biler, og særlig de som kjører raskere enn gjennomsnittet, kommer mange raskt inn på temaet turbo. Turboen kan nemlig gjøre svært mye for motorer. Den lille maskinen kan også arbeide under helt ekstreme forhold. Turboen ble først patentert i 1905, og etter 20 år ble det laget en fungerende turbo. I dag brukes turboen i svært mange biler, og videreutvikles til stadighet.

Hva er en turbo?

En turbo kan øke hestekreftene til en bil betraktelig, uten å påvirke vekten noe særlig. Dette er en kjempefordel, og en av hovedgrunnene til at turboen er så populær. Mange lurer på hvordan en turbo virker, og svaret er overraskende enkelt.

Dersom du noen gang har sett en bil kjørende forbi med en hale av sort eksos bak seg tenker du kanskje på forurensning. Eksosgass er utvilsomt forurensende, men når en bils eksosutslipp blir såpass synbart vil dette også være negativt med tanke på kjøretøyets unødvendige energibruk. Det en turbo kan gjøre her er å benytte seg denne energien som ellers forsvinner.

Slik virker turboen

Enkelt sagt er turboen en eksosdrevet kompressor. Den fungerer ved at motorens eksos blir presset inn i et eksoshus som leder til et turbinhjul. Dette hjulet går rundt, og i den andre enden er det festet en kompressorvifte. Denne viften vil rotere i samme hastighet som turbinhjulet når eksosen presses gjennom.

På kompresjonsviftens side trekkes luft inn. Den ledes inn i motoren, noe som fører til at innholdet av oksygen i antenningen økes og drivstoffet forbrennes med en høyrere temperatur. Denne forbrenningen får turbinhjulet til å gå enda raskere, som igjen fører til en økt hastighet for kompresjonsviften og mer luft til motoren.

Det geniale med en turbo er at energien i eksosen den bruker er «gratis». Vanligvis ville den som sagt bare gått rett ut i eksosanlegget, eller bli brukt opp som varme. Her kommer også hovedforskjellen på en kompressor og en turbo inn. En kompressor er nemlig rem- eller tannhjuldrevet, som fører til at den må bruke noe av motorens effekt og drivstoff for å aktiveres. Turboen klarer seg med å bare bruke eksosen.

Det er også viktig at størrelsen på eksoshuset, kompresjonshuset, turbinhjulet og kompresjonsviften er riktig slik at turboen får til å produsere det riktige trykket på ønsket turtall. Når størrelsen på eksoshusene oppgis brukes verdisettingen A/R, noe som er viktig for at turboen starter å overlade når det er behov. En turbo vil også kompensere for ulike luftforhold og oksygentetthet, slik at effekten på en motor holdes lik ved alt fra 1 meter over havet til 5000 meter over havet. Det samme kan også sies for ulikheter mellom kald, fuktig luft og varm, tørr luft.

Med turboen får du altså mange fordeler. Flere hestekrefter, gratis energi og noe som fungerer godt hos både små og store motorer, under alle forhold. Les også om turboens historie.