Montering av ny turbo

Denne turboen er enten ny eller overhalt på vårt moderne turboverksted, utført under nøye kontroll av våre spesialutdannede turboteknikkere og med anvendelse av avanserte spesialmaskiner og verktøy. Dette kvalitetsarbeidet fordrer at turboen behandles og monteres korrekt før montering og når den skal taes i bruk. Derfor må det poengteres på det STERKESTE at medfølgende monteringsanvisning, med hensyn til utskiftning av ny/overhalt turbo, følges svært nøye.

NB!! Bruk aldri silikon som tettning rundt oljetilførsel og retur på turboen.

 1. Kontroller at det ikke ligger fremmedlegemer i innsugs slange, evnt. fra gammel
 2. Kontroller at oljetilførselsrør ikke er tett eller har begrenset olje gjennomstrømning.
 3. Kontroller at ikke oljeretur røret fra turboen er tett eller har begrenset olje gjennomstrømning.
 4. Kontroller at ikke innsugs slangen fra luftfilteret har løse elementer og er hel innvendig.
 5. Kontroller den gamle turboen for å se om den mangler deler og for evnt skade.
 6. Kontroller at partikkelfilter og/eller katalysator ikke er tett, (leses av elektronisk)
 7. Se etter sprekker og eventuelle fremmedlegemer i eksosmanifold før montering av ny turbo.
 8. Fjern rester av gamle pakninger mellom eksosmanifold og turbo. Bruk ny pakning.
 9. Kontroller at veivhus utlufting/utånding fra motoren er åpen,(slange,filter etc)
 10. På biler/motorer med EGR-ventil, kontroller at den er åpen og fungerer tilfredstillende.
 11. Enkelte motorer krever spesiell kontroll og utskifting av utsatte deler, spør oss gjerne hvilke forhåndsregler som gjelder for den spesifikke motoren turboen skal skiftes på.
 12. Noen ganger kan det være nødvendig å korrigere kompresjons og/eller eksosdel på turboen. Dette gjøres ved å løsne på skruer/klemmer/v-bånd. Juster og fest godt igjen.
 13. Skift olje og filter til riktig olje etter motorfabrikants krav. Sjekk også luftfiler , skift om

Nødvendig.

 1. Dra motoren på starteren 4-5 ganger, uten at den starter, slik at oljetrykket har kommet frem til turboen.
 2. Start motoren og la den gå på tomgang i 5-10min mens du sjekker for lekkasjer fra olje, luft,eksos.

Spesielle forhåndregler på spesifikke motormodeller.

-VW-Audi 1,8T, Nissan 200sx(s13,s14) Må alltid skifte oljetilførselsrør.

-Saab 9-3, 9-5 (2,0 og 2,3l) må veivhus utlufting renses eller skiftes til ny type.

-BMW ,der må de fleste modeller skifte veihusfilter og ofte tilførselsrør.

-Range-Rover TD6, må alltid skifte veivhus ventilasjonsfilter.

-Toyota Avensis, RAV4, Landcruiser D4D må demontere bunnpanne og rengjøre   bunnpanne og oljepumpe sil, (evnt.skifte)

-Renault, Citroen,Opel med F9Q motor må alltid skifte oljepåfyllingsrør / utåndingsrør.

-PSA motor 1,6D Volvo, Ford, Renault, Citroen, Peugeot, Mini, Mazda ,eget skjema.

Garanti.

Fabrikksny og overhalt  turbo leveres med en reparasjons garanti på 24 måneder, 3000 timer eller 100.000km, det som nåes først. For at gjeldene garanti skal gjelde må de overstående punktene utføres og følges nøye. Vår garanti dekker i intet tilfelle driftstap, direkte/inndirekte skade, Leiebil/tapt arbeidsfortjeneste og ved arbeid ut/ på motor, (som ikke er utført på vårt verksted).

Turbo-Service AS

Solvikveien 12, 1363 Høvik, Tlf: 67832500

www.turbo.no