Montering av ny turbo / Garanti vilkår

Trenger du ny turbo eller bytte turbo? Turboene vi monterer er enten nye eller overhalt på vårt moderne turboverksted. Overhalingen utføres med avanserte spesialmaskiner og verktøy, under nøye kontroll av våre spesialutdannede turboteknikere. Ekspertise og kvalitet i alle ledd sørger for at turboen behandles riktig før den monteres, under montering og når den skal tas i bruk. For at alt skal gjøres rett under utskiftning/overhaling av turbo, er det svært viktig at medfølgende monteringsanvisning følges til punkt og prikke. Vi har laget en sjekkliste du kan følge.

NB!! Bruk aldri silikon som tetting rundt oljetilførsel og retur på turboen.

 

Sjekkliste for montering av turbo:

 1. Kontroller at det ikke ligger fremmedlegemer i innsugsslange, eventuelt fra gammel turbo.
 2. Kontroller at oljetilførselsrør ikke er tett eller har begrenset oljegjennomstrømning.
 3. Kontroller at oljereturrøret fra turboen ikke er tett eller har begrenset oljegjennomstrømning.
 4. Kontroller at ikke innsugsslangen fra luftfilteret har løse elementer og er hel innvendig.
 5. Kontroller den gamle turboen for å se om den mangler deler og for eventuell skade.
 6. Kontroller at partikkelfilter og/eller katalysator ikke er tett, (leses av elektronisk).
 7. Se etter sprekker og eventuelle fremmedlegemer i eksosmanifold før montering av ny turbo.
 8. Fjern rester av gamle pakninger mellom eksosmanifold og turbo. Bruk ny pakning.
 9. Kontroller at veivhus utlufting/utånding fra motoren er åpen (slange, filter etc.).
 10. På biler/motorer med EGR-ventil, kontroller at den er åpen og fungerer tilfredsstillende.
 11. Enkelte motorer krever spesiell kontroll og utskifting av utsatte deler, spør oss gjerne hvilke forholdsregler som gjelder for den spesifikke motoren turboen skal skiftes på.
 12. Noen ganger kan det være nødvendig å korrigere kompresjons og/eller eksosdel på turboen. Dette gjøres ved å løsne på skruer/klemmer/v-bånd. Juster og fest godt igjen.
 13. Skift olje og filter til riktig olje etter motorfabrikantens krav. Skift også luftfiler om nødvendig.
 14. Dra motoren på starteren 4-5 ganger, uten at den starter, slik at oljetrykket har kommet frem til turboen.
 15. Start motoren og la den gå på tomgang i 5-10 min mens du sjekker for lekkasjer fra olje, luft og eksos.

 

Spesielle forhåndsregler på spesifikke motormodeller

 • VW-Audi 1, 8T, Nissan 200sx (s13,s14) må alltid skifte oljetilførselsrør.
 • På Saab 9-3, 9-5 (2,0 og 2,3l) må veivhus utlufting renses eller skiftes til ny type.
 • BMW – her må de fleste modeller skifte veivhusfilter og ofte også tilførselsrør.
 • Range-Rover TD6 må alltid skifte veivhus ventilasjonsfilter.
 • Toyota Avensis, RAV4 og Landcruiser D4D må demontere bunnpanne og rengjøre bunnpanne og oljepumpesil (eventuelt skifte ut).
 • Renault, Citroen og Opel med F9Q motor må alltid skifte oljepåfyllingsrør/utåndingsrør.
 • PSA motor 1, 6D Volvo, Ford, Renault, Citroen, Peugeot, Mini og Mazda har eget skjema.
 • Les mer om hvordan en turbo fungerer her.
 • Her kan du lese om tilbehør og utstyr til turbo motorer

 

Garanti vilkår.

 1. Fabrikks-ny og overhalt turbo leveres med en reparasjons garanti på 24 måneder, 3000 timer eller 100.000km, det som nåes først.
 2. Garantien dekker fabrikasjonsfeil og/eller mangler på turboen.
 3. Garantien er kun gyldig hvis fakturaen er betalt innen tidsfristen.
 4. Vi forbeholder oss retten til å få turboen inn til oss før ny sendes ut på
  evnt garanti.
 5. Vår garanti dekker i intet tilfelle driftstap, direkte/inndirekte skade av
  personer og annet, leiebil, tapt arbeidsfortjeneste og ved arbeid ut/inn på motor, (som ikke er utført på vårt verksted).
 6. Feilsøking hos tredjepart dekkes ikke, med mindre dette er avtalt på forhånd.
 7. Turboer brukt i racing, banekjøring og motorsport er ikke dekket av punkt 1.
 8. Hvis bilens elektroniske styrenheter er forandret , være seg effektøkning, fjerning av DP-filter og fjerning av EGR-ventil gies det ikke garanti på turboen.(Gjelder både elektronisk og mekanisk fjerning av disse.)
 9. Feil forårsaket av fremmedlegmer i olje,( metallspon, sot, avleiringer, høyt innhold av drivstoff i oljen), eller luftveier, motorfeil eller monteringsfeil dekkes ikke.

 

Trenger du veiledning, eller har du noen spørsmål knyttet til montering av ny turbo? Ta kontakt med oss i Turbo Service for en hyggelig samtale.