Warranty inspection report

Typiske skader og årsaker til skader på turbo

 

Røykutvikling

Røykutvikling kan komme av redusert/blokkert luftinntak, ofte grunnet “møkkete”/delvis tett luftfilter eller en ødelagt innsugsslange. Disse problemene påvirker luft/drivstoff blandingen, og forårsaker sort røyk. Hvis motoren i tillegg ikke får den mengde luften den skal ha, vil den prøve å få tak i luft fra andre steder. En annen årsak til røykutvikling kan være defekt EGR-ventil (Eksos Gass Retur ventil) og defekt eller skadet VNT enhet (Variabel Nozzle Turbine).

Tett veivhus ventilasjon vil også i noen tilfeller kunne gi svart eksos røyk.

Nedsatt kraft og høyt drivstoff forbruk.

Redusert luft inntak, hindrer motoren å “puste” som den skal.. Dette øker motorens driftstemperatur. En luftlekkasje i den komprimerte luftens krets eller en blokkert intercooler, vil hindre  motoren å fungere korrekt. Defekte eller skadet VNT enhet. Defekt EGR-ventil. Defekt eller nedsotet spjeldhus. Feil på vakum til VNT-aktuator,(vakumklokke), eller elektrisk feil til de motorer som har elektrisk VNT regulering.

Ulyd eller ”Plystring”

Ofte kommer lyden fra luft,eksos lekkasje eller røket rør til EGR ventil. Sjekk alle slangekoblinger. Sjekk turbo for aksial-slakk, radial-slakk og skader på kompresjonshjul. Eksoslekkasje fra gjennomføring av aksling til VNT enhet i turbinhus.

Rotasjons vanskeligheter

Hvis turboens rotor har satt seg eller er treg å rotere, kan en av grunnene være degenerering av smøre-oljen. Dette kan forårsake økende oppbygging av karbon i lager, lagerbaner og eksos-huset, som hindrer rotasjon. En anne årsak kan være rustdannelse eller avleiringer i turbinhus som ligger an mot akslingen.
Utilstrekkelig eller et periodisk fall i oljetrykk kan også forårsake at rotoren bråstopper og får lagerhavari, på samme måte som fremmedlegemer eller forurrenset olje vil gjøre.

Slitt/stor klaring.

En turbo skal ha bestemte aksial- og radial klareringer, dette pga oljehinnene skal få plass imelom lagre og anleggsflater. Disse klaringene blir ofte feil-diagnostisert som slitte lager. Hvis klaringen er utenfor de gitte spesifikasjoner, kan grunnen til dette være et olje-smøringsproblem, som for liten oljetilførsel, forrurrenset/”møkkete” olje, kjøleveske eller drivstoff i oljen.

Olje lekkasje

Olje lekkasje i turboen, hvor lager-klaringer er normale, skyldes i de fleste tilfeller et motor problem. Sjekk veivhus ventilasjon, utåndingsfilter og luftfilter. Husk også at det  er utåndingsslangen fra veivhuset som sender oljedamp til turboens innsug for så å bli ført inn i motoren for forbrenning, som kan lage oljesøl rundt turboens kompresjonsdel.

Turbo feilsøking prosedyrer

Generelle anbefalinger og bemerkninger vedrørende levetid og service av turboer:

 • Identifiser grunnen til problemet først. Er det et turboproblem og turboen byttes? Eller er det et motorproblem som gir utslag på turboen?
 • Du ikke automatisk gå ut fra at det er turboen som forårsaker problemet dersom motoren ikke går som den skal
 • I mange tilfeller blir velfungerende turboer byttet ut, selv om feilen er motor relatert.
 • Sjekk alltid alle punkter i Turbo Diagnose kartet for å identifisere problemet før du demonterer turboen fra motoren. Kun etter å ha sjekket disse punktene, skal du sjekke turboen for eventuelle feil.
 • Fordi turboens komponenter er produsert for å kunne tåle opptil 280.000 o/min og ekstrem varme er det viktig at turboen inspiseres av kvalifiserte personer for å unngå personskader.

Følgende vedlikehold av motor må jevnlig følges opp:

 • Intervaller av oljeskift.
 • Utskifting av oljefilter
 • Kontroll av oljetrykk(ved mistanke om smøreproblemer)
 • Utskifting av luftfilter

Hvilke hovedfaktorer er det som forårsaker turbohavari?

90% av alle turbohavarier skyldes følgende årsaker:

 • Fremmedlegemer som kommer inn i kompressorvifte eller turbinhjul i turboen
 • Forurenset eller gammel motorolje (som også smører turboens lagre)
 • Lavt, intet eller begrenset oljetrykk (oppstart og stopp prosedyre feil)
 • Utilstrekkelig oljemengde
 • For høy eksos temperatur (feil på drivstofftilførsel eller selvrensingsystem for partikkelfilter/katalysator.)
 • Feil på regulering av VNT (både elektrisk og Pneumatisk)

 

Mange av disse feilene kan unngås ved regelmessig vedlikehold og holde område rundt filtre og turbo rent ved service eller annet arbeid på motor.

Diagnose av feil på turboens deler

Se eksempler på fremmedlegeme skader under:

 

Impakt skade forårsaket av et fremmedlegeme som kommer inn i kompressor-huset eller turbin-huset er meget synlig på kompressorhjulet, turbinhjulet eller VNT.

Kjør aldri en turbo med skadede vifte-blader.

Dette forårsaker ubalanse i rotor, og kan påvirke levetiden av turboen og totalskade, samtidig kan det resultere i totalt motorhavari.

Forlite olje tilførsel?

Bruk av silikon kan blokkere oljekanalene i turboen til turboens lager , og kan forårsake havari av lagre. PS BRUK ALDRI SILIKON PÅ TURBOENS OLJE TILKOBLINGER, PAKNINGER OG FLATER.

Utilstrekkelig oljetilførsel kan være forårsaket av:
 • Montering av turbo uten tilstrekkelig “priming”
 • Lange perioder hvor turboen ikke er i bruk
 • Ødelagt, skadet eller tett oljetilførsel
 • Lavt oljetrykk på motor grunnet feil på smøresystemet
 • Lavt nivå eller ingen olje i bunnpanne
Forurensing av olje:

Urenheter / Forurensing ødelegger komponentene i turboen, og forårsaker alvorlig riping av kritiske lager-flater.

For å ungå skader, bør olje og oljefilter være av god kvalitet. Filtere(olje/luft) må alltid skiftes når en ny turbo blir montert.

Skader resultert av urenheter i olje:
 • Tett, skadet eller oljefilter av dårlig kvalitet.
 • Fremmedlegeme tilført under montering.
 • Motorslitasje eller materialrester etter motoroverhaling.
 • Feil ved by-pass ventil
Utilstrekklig smøring:

Kortvarige (4-5 sekunder) avbrudd i olje tilførsel, kan brenne og polere lagerflater.

Vanligvis er dette et resultat av feil for-smøring ved motor start eller montering av ny turbo:
 • Mangel på for-smøring før montering
 • Etter olje skift eller skift av filter
 • Etter lange perioder uten bruk
 • Feil start prosedyre, spesielt under ekstremt kalde forhold
 • Lavt oljetrykk – feil i smøresystem – feil i oljepumpe
 •  Olje blandet med kjølevæske og/eller drivstoff
 • For mye i bruk med tung last
 • Lavt oljenivå i bunnpanna
Ingen,lite eller utilstrekkelig mengde på olje:

Lange perioder (8-10 sekunder) med avbrutt olje tilførsel kan resultere i alvorlige lager-skader.

Ved for høy varme grunnet oljemangel, vil anleggsflater av thrust-lager og radial-lager
vise klare tydelige tegn på brennmerker. Varme-misfarging vil ofte vises på akslingen. Lagere kan også være missfarget og ripete.

De vanligste grunnene er:
 • Skadede eller tette oljetilførselsrør
 • Feil på oljepumpe
 • Lavt nivå eller mangel på olje i bunnpanna
 • Blokkert/tett oljefilter
 • Lekkasjer i smøresystem
Overoppheting:

Svikt ved for høy eksos temperatur eller stopping av motor uten tid for turbo å kjølet seg ned, resulterer i oppbygging av Karbon.

Det anbefales å la motoren gå på tomgang 2-3 min. For nedkjøling av lagere, før motoren kuttes.
Varme fra akslingen sprer seg inn i lagerhuset. Resultatet blir forkoksing og korrosjon av lagrene.

Den største skaden vil vises i akselens tettingsområde, turbinhjulets lagerbaner og lagerhusets oljedrenering.

Årsaker:
 • Blokkert luftfilter/insnevret luft inntak
 • Motorkutt ved varm motor
 • Forringet oljekvalitet, koks dannelse på gang
 • Uregelmessig oljeskift interval forårsaker forringelse av olje
 • Luft- eller eksos –lekasje

Her kan du lese om hvordan en turbo skal fungere.